About Us

Tentang Kami

Kami merupakan platform e-comerce yang mempunyai visi untuk memberikan kemudahan dalam bertransaksi dimanapun dan kapanpun tanpa ribet.

A Few Words About

Our Team

kami mempunyai tim yangg ahli pada bidangnya masing-masing, sehingga dapat memberikan pelayanan maksimal kepada anda

Harvey Spector

Founder - CEO

Jessica Pearson

COO

Rachel Zain

Marketing Head

Luise Litt

Lead Developer

Katrina Bennett

Intern Designer

Mike Ross

Intern Designer

Follow Us

Worldwide Shipping
Best Quality
Best Offers
Secure Payments
Shopping Cart